Europa > Nederland

Rijbewijs en wonen in het buitenland

(1/1)

Kano:
Rijbewijs en wonen in het buitenland


Gepubliceerd op Radio Netherlands Worldwide (http://www.rnw.nl)
Door Conny van den Bor  9 augustus 2010


Wat moet ik doen als mijn Nederlandse rijbewijs verlopen is in het buitenland? Waarom moet ik een medische keuring ondergaan om mijn rijbewijs in Frankrijk te verlengen? Mag ik met mijn Australische rijbewijs door Europa trekken? De Wereldomroep krijgt regelmatig dit soort vragen. Tijd voor wat antwoorden.

Voor die antwoorden kun je terecht bij de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam. Deze instantie 'gaat' onder meer over het verlengen van rijbewijzen, ook vanuit het buitenland.

Vakantie rijbewijs
Sjoerd Weiland van de RDW kan in ieder geval de vraag over het rondtrekken door Europa met een niet-Europees rijbewijs makkelijk beantwoorden. De regelgeving hierover is helder. Als het rijbewijs geldig is en zolang er sprake is van een tijdelijk verblijf (vakantie, dienstreis, familiebezoek), is rijden gewoon toegestaan. Men neemt dan deel aan het internationaal verkeer.

Als de Australische vragensteller zich definitief wil vestigen in Nederland, wordt het een ander verhaal. In dat geval mag maximaal 185 dagen met een buitenlands rijbewijs op de Nederlandse wegen worden gereden. Daarna moet het Australische rijbewijs worden omgeruild voor een Nederlands exemplaar. Als de persoon eerder in het bezit is geweest van een Nederlands rijbewijs, dan kan het Australische rijbewijs via de gemeente omgewisseld worden. Is dit niet het geval, dan moet opnieuw rijexamen worden gedaan.

Voor houders van een rijbewijs uit een EU/EER lidstaat of Zwitserland gelden andere regels. Die mogen vanaf het moment dat ze zich vestigen tien jaar in Nederland rijden met hun buitenlandse rijbewijs, gerekend vanaf de datum van afgifte. Dus: stel dat een Duitser zich in Nederland vestigt met zijn Duitse rijbewijs dat 3 jaar geleden is afgegeven. Dan mag hij/zij nog 7 jaar daarmee in Nederland rondrijden.

Groot rijbewijs
De regels rond de medische keuring zijn ook helder. Alle automobilisten dienen aan bepaalde minimum eisen te voldoen die staan beschreven in het Europese rijbewijzenbesluit. Daarom moeten chauffeurs van 70 jaar en ouder elk jaar een medische keuring ondergaan, uitgevoerd door een ARBO-arts. Sinds 2005 moeten houders van een vrachtwagenrijbewijs ook een keuring ondergaan, ongeacht hun leeftijd.

Overigens kan die keuring voor Nederlanders in het buitenland die hun Nederlandse 'groot' rijbewijs willen houden, flinke problemen opleveren. Want je moet ervoor naar Nederland. Dure grap, ondervond bijvoorbeeld Robin uit de Oekraïne: 'De keuring met longfoto’s, hartfilmpjes en weet ik al niet meer die hier van ons zijn gemaakt, is dus niet geldig.'

Robin vervolgt: 'Dus doen we de keuring maar als we toch op vakantie in Nederland zijn. We kopen een 'eigen verklaring' bij het gemeentehuis (heb je ook nodig) en gaan naar de arts. Tot mijn verbazing moet ik in een potje plassen, op een poster kijken en met beide handen de grond aanraken. Binnen acht minuten sta ik weer buiten. Een ARBO-verklaring rijker, maar 76 euro 50 armer.'

Verlengen
En dan hebben we het alleen nog maar over de medische keuring gehad. De hele procedure rond het verlengen is nogal omslachtig en tijdrovend. Je moet je oude rijbewijs en andere documenten opsturen naar Nederland en bent in die tijd dus je rijbewijs kwijt.

Dat kan niet anders volgens de RDW, want: 'iedereen mag maar één Nederlands rijbewijs hebben, dus we kunnen pas een nieuwe uitreiken als het oude bij ons binnen is.' Dat de procedure tijd kost is ook onvermijdelijk: 'een rijbewijs is nu eenmaal een identiteitsdocument. Fraude moet worden uitgesloten en dus moet de AIVD verschillende zaken als pasfoto, handtekening, origineel rijbewijs en een kopie van het paspoort met elkaar kunnen vergelijken. Dat duurt even.'

Vervolgens wordt het verlengde rijbewijs naar een Nederlands postadres gestuurd. Ook dit kan problemen opleveren voor mensen die in het buitenland wonen. Overigens kan het verlengen van je Nederlandse rijbewijs alleen maar als je in een land woont buiten de Europese Unie. Nederlanders die binnen de EU wonen, moeten sinds 2002 hun roze papiertje omzetten naar een rijbewijs van hun woonland.

Dit omzetten gaat ook niet altijd vlekkeloos, maar is in de regel wel praktischer dan verlengen. Neem Sophie: 'Ik heb sinds vorig jaar een Duits rijbewijs, omdat mijn Nederlands rijbewijs ging verlopen. Eenvoudig omgezet. Deed wel even pijn, toen ik m'n NL-rijbewijs afgaf. Het mooie is echter dat een Duits rijbewijs voor het leven is; ik hoef 'm dus nooit meer te verlengen.'

Verlopen rijbewijs
Pas echt ingewikkeld kan het worden als je binnen Europa woont en je Nederlandse rijbewijs blijkt te zijn verlopen. Normaal gesproken kun je dan bij de RDW een zogenoemde 'echtheidsverklaring' opvragen: deze verklaring levert het bewijs dat de bestuurder geregistreerd staat in het Centraal Rijbewijzenregister. In de verklaring staan persoongegevens, rijbewijsnummer, afgiftedatum en categorieën.

Nederland en enkele andere landen hebben een aanvullende wet opgesteld die bepaalt dat Europeanen met een verlopen rijbewijs op grond van een echtheidsverklaring alsnog recht hebben op een nieuw rijbewijs. Maar het probleem is dat lang niet alle landen hieraan meedoen. Met name Zuid-Europese landen als Spanje en Italië liggen dwars. Opnieuw rijexamen doen is vaak dan nog de enige optie.

'Het probleem is dat de EU-richtlijn over het verlengen en omzetten van rijbewijzen niet dwingend is. Dit omdat veel landen toch nog zelf een vinger in de pap willen houden bij het interpreteren van de regels. Daarom staan in het rijbewijzenbesluit zinnen als: 'u kan, u mag...'. Bij een verlopen rijbewijs kun je dus zwaar de pineut zijn als je in Italië woont. Want dat interpreteert de regels anders dan bijvoorbeeld Finland.'

Klachten en tips
De RDW erkent dat de regels lastig zijn, maar verwijst voor klachten naar Brussel. De lidstaten van de Europese Unie stellen dit soort richtlijnen op, de RDW voert slechts uit. Enkele tips van de RDW: heb je een 'groot' rijbewijs niet echt nodig in het buitenland, laat het dan verlopen. Spaart een hoop tijd en moeite uit. En: 'kijk altijd goed of je op basis van omwisseling een rijbewijs kunt krijgen van je nieuwe woonland. Daarmee kun je gewoon op bezoek in Nederland en het voorkomt een heleboel gedoe.'


Bron-URL: http://www.rnw.nl/article/rijbewijs-en-wonen-het-buitenland

Amice:
Omslachtig is het zeker en ook zeker niet nodig.

Mijn laatste rijbewijs heb ik nog in  Nederland verlengt en toen kreeg ik het oude rijbewijs gewoon weer mee,zij het ongeldig gemaakt.

Daarnaast verdommen ze het om papieren op te sturen naar het buitenland, maar accepteren ze wel de door jou toegezonden documenten vanuit het buitenland.
Daarbij dien je dan een verklaring van ofwel de ambassade ofwel van de gemeente waar je woont te hebben dat je inderdaad op die plaats woont??? Rare bedoening aangezien de ambassade een woonplaats verklaring m.i. helemaal niet kan afgeven.

In het door kano weergegeven bericht praat men over een rijbewijs als identitietsbewijs maar ook al stuur je die mee dan nog vraagt men een kopie van je paspoort of ander id.

Vervolgens, moet je dan maar afwachten of alles geaccepteerd wordt zoals de bijgeleverde foto en wordt dat, koppig als ze zijn dan weer gewoon naar een nederlands adres die je dient te hebben opgestuurd.

Soms is nederland erger en onbegrijpelijker dan de filippijnse authoriteiten.
 :benweg:

Kano:
Rijbewijs en wonen in het buitenland (2)Rnw.nl Gepubliceerd : 2 september 2010  door RDW RDW

Naar aanleiding van het artikel 'Rijbewijs en wonen in het buitenland' zijn er veel reacties binnengekomen. Genoeg reden om de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) te vragen om extra uitleg.

Veel vragen gaan over hoe lang je met een buitenlands rijbewijs in Nederland mag rijden. Het antwoord op deze vraag is van een aantal factoren afhankelijk, met name of u als toerist tijdelijk in Nederland verblijft en in welk land uw rijbewijs is afgegeven.

Met een buitenlands rijbewijs naar Nederland
Als u niet in Nederland woont en hier tijdelijk verblijft, bijvoorbeeld als toerist, vertegenwoordiger, bestuurder van vrachtwagens of een touringcar, kunt u gebruik maken van uw buitenlandse rijbewijs. Bestuurders met een rijbewijs uit een EU/EVA lidstaat hebben geen internationaal rijbewijs nodig. In andere gevallen is soms wel een internationaal rijbewijs verplicht. Uw ambassade kan hierover meer informatie geven. Een internationaal rijbewijs is een 'vertaling' van uw rijbewijs. Het is te verkrijgen bij de daartoe aangewezen verkeersverenigingen.

Als u in Nederland gaat wonen, wordt het anders. U kunt dan nog wel een bepaalde periode gebruik maken van uw buitenlandse rijbewijs. De periode is afhankelijk van het land waar u uw rijbewijs hebt gehaald. Na het aflopen van deze periode moet u een Nederlands rijbewijs hebben.
Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in een van de landen van de EU/EVA, kunt u hier normaal gesproken nog tot 10 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs mee blijven rijden.

Als uw rijbewijs al ouder is dan 9 jaar, mag u dus in ieder geval nog een jaar blijven rijden met uw rijbewijs (gerekend vanaf de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente). Voorwaarde is wel dat het rijbewijs nog geldig is. Na deze periode moet u uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat, kunt u dat nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode moet u zorgen voor een Nederlands rijbewijs. Meestal moet u dan opnieuw een examen doen bij het CBR.

Rijden met een Nederlands rijbewijs in het buitenland
Als u met uw Nederlandse rijbewijs in het buitenland wilt rijden heeft u in sommige gevallen ook een internationaal rijbewijs nodig. Voor informatie en afgifte kunt u terecht bij de ANWB.

Antwoorden op vragen van Nederlanders in het buitenland:
1. Wij wonen inmiddels 16 jaar in Amerika. Mijn dochter van zestien haalt dit jaar haar rijbewijs. Mag zij daarmee in Nederland rijden?
Nee, in Nederland is de minimumleeftijd voor het besturen van een auto 18 jaar. Wanneer zij 18 is en in Nederland komt voor vakantie mag zij in Nederland rijden. Na vestiging in Nederland mag zij nog een half jaar met haar Amerikaanse rijbewijs blijven rijden.

2. Wie weet hoe dit op te lossen in Frankrijk? Mijn rijbewijs gaat verlopen, maar het gaat wel om A B C D en E. Ik gebruik de grote rijbewijzen niet, maar om ze te laten verlopen is me iets te kostbaar.
Als u in Frankrijk woont, moet u uw rijbewijs omwisselen voor een Frans rijbewijs. U kunt een Frans rijbewijs aanvragen bij de Prefectuur. Voor de zware categorieën C en D zult u gekeurd moeten worden. Begin daarom op tijd met de procedure. Als uw Nederlandse rijbewijs is verlopen, zult u ook een echtheidsverklaring moeten inleveren. Kijk hier voor de procedure

3. Onze in Kenia geboren en getogen dochter (Nederlandse nationaliteit) heeft in januari haar Keniaanse rijbewijs gehaald. Voor studie gaat ze tijdelijk in Nederland wonen. Kan ze haar rijbewijs inruilen voor een Nederlands? (En als ze over enige tijd weer terug naar Kenia komt, opnieuw inruilen?) of moet ze nu opnieuw rijexamen (in Nederland) doen?
Een rijbewijs uit Kenia kan niet worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Als zij in Nederland gaat wonen, kan zij 185 dagen met het rijbewijs rijden. In de tussentijd zal zij examen moeten doen bij het CBR, waarna zij bij de gemeente waar ze is ingeschreven een Nederlands rijbewijs kan aanvragen.
Wanneer zij zich vervolgens weer vestigt in Kenia, kan zij haar rijbewijs verlengen bij de RDW of weer gebruik maken van haar Keniaanse rijbewijs.

4. Weet iemand of bij terugkeer naar Nederland het Poolse rijbewijs weer ingeleverd kan worden voor een NL rijbewijs?
Ja, dat kan. U mag vanaf datum vestiging in Nederland tot 10 jaar na datum afgifte van uw Poolse rijbewijs met dit rijbewijs blijven rijden of korter als het rijbewijs eerder verloopt. U kunt dan een omwisselingsaanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

5. Ik heb jaren geleden mijn Nederlandse rijbewijs omgewisseld voor een Canadees rijbewijs. Ik zit nu met een verlopen ongeldig Canadees rijbewijs, want ik ben geen Canadese, dus kan het niet vernieuwd worden nadat ik Canada heb verlaten. Nu woon ik in de Verenigde Arabische Emiraten waar ik een lokaal rijbewijs heb. Als ik besluit terug te komen naar Nederland, kan ik dan mijn ingewisselde, verlopen Nederlands rijbewijs terug krijgen zonder examen te hoeven doen?
Als uw Nederlandse rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren na 30 juni 1985 is het nog geldig als rijvaardigheidsbewijs. U krijgt dan alleen de categorieën die op dat rijbewijs stonden, mits u aan de voorwaarden voor de aanvraag voldoet. Meer informatie over de aanvraag vindt u op onze website.

6. Heb hetzelfde probleem met een Belgisch rijbewijs. Heb het na 1997 niet meer laten omwisselen bij verhuizingen binnen Europa omdat dat niet nodig was. Een Belgisch rijbewijs is namelijk onbeperkt geldig.
Onbeperkt geldig wil niet zeggen dat u onbeperkt met een Belgisch rijbewijs in een ander land mag rijden. In Nederland mag men vanaf de dag dat men woonachtig is in Nederland nog maximaal 10 jaar vanaf de datum van afgifte van dat rijbewijs blijven rijden mits dat rijbewijs nog geldig is. Als de afgiftedatum van het rijbewijs meer dan 9 jaar geleden is mag men nog 1 jaar gebruik maken van dat rijbewijs. Daarna moet u uw rijbewijs omwisselen. Als u nu weer in Nederland komt wonen, betekent dat dat uw rijbewijs niet meer geldig is: 1997 +10 jaar is 2007. U mag dan nog 1 jaar met het Belgische rijbewijs rijden. Na die tijd moet u een omwisselingsaanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

7. Met mijn NL rijbewijs mag ik in Zuid- Afrika rijden, maar als wij in een aangrenzend buurland een auto willen huren, vraagt men meestal een internationaal rijbewijs. Dat heb ik niet, aangezien dit maar 1 jaar geldig is en ik niet elk jaar in NL bent om dit te gaan halen. Wat moet ik doen? Hier in ZA kan ik geen internationaal rijbewijs halen, maar het is een NL rijbewijs.
Een internationaal rijbewijs wordt in Nederland afgegeven door de ANWB. Volgens het verdrag van Wenen waarbij Nederland onlangs is aangesloten, geldt voor een aantal landen een geldigheidstermijn van 3 jaar. Welke landen dit zijn kunt u hier vinden.

8. Ik ben 69 en wil dit jaar, bij een bezoek in Nederland, mijn rijbewijs verlengen.
A. moet ik gekeurd worden?
B.Kan ik mijn Hondurese rijbewijs gedurende vakantie gebruiken?
C. Accepteert de autoverhuur een Hondurees rijbewijs?
A. Als de geldigheidsduur van uw rijbewijs verstrijkt op of na uw 70ste verjaardag, moet u een Verklaring van Geschiktheid (VvG) aanvragen. U kunt bij het CBR of een gemeente een 'Eigen Verklaring' kopen. Deze keuring kunt u laten doen door een huisarts. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen, dus ik raad u aan op tijd te beginnen met de aanvraag. Meer informatie over keuren. Indien de geldigheidsduur van uw rijbewijs verstrijkt als u nog 69 jaar bent, hoeft u geen keuring te ondergaan.
B. Als u met vakantie bent, neemt u deel aan het internationale verkeer. U kunt dan gewoon met uw Hondurese rijbewijs rijden. Het rijbewijs moet natuurlijk nog wel geldig zijn.
C. Hierover kunt het beste van te voren contact opnemen met het verhuurbedrijf van uw keuze.

9. Mag ik als Nederlandse inwoner van Frankrijk ook 10 jaar rijden met mijn Nederlandse rijbewijs, gerekend vanaf de datum van uitgifte? Er gaan namelijk geruchten dat je je rijbewijs zo snel mogelijk moet omwisselen. Dit zou te maken hebben met het puntenrijbewijs, dat men in Frankrijk hanteert.
U zou in Frankrijk moeten kunnen blijven rijden met uw Nederlandse rijbewijs voor de geldigheidsduur van het rijbewijs. Wel adviseer ik u om de aanvraag voor de omwisseling in te dienen voor het verstrijken van de geldigheidsduur. Het kan zijn dat u eerder uw Nederlandse rijbewijs moet omwisselen in verband met mogelijke strafmaatregelen die worden opgelegd.

10. Problemen met (Nederlands) rijbewijs in Brazilië. Tijdens de geldigheid van mijn rijbewijs BE heb ik diverse malen in verschillende steden getracht mijn rijbewijs om te wisselen voor een Braziliaans rijbewijs. Maar: Vertaling door een officiële vertaler Nederlands-Portugees en zijn handtekening moet gelegaliseerd worden. Kosten Euro 40,--. Eenmaal geregeld het volgende probleem. Eerst werd gezegd dat omwisselen door de DETRAN (soort van RDW) geen enkel probleem zou zijn. Ik moest een visum laten zien en die heb ik. Werd niet geaccepteerd daar er geen registratienummer op staat. Federale politie ingeschakeld voor toekenning van het registratienummer en deze ontvangen. Werd ook niet geaccepteerd, want DETRAN wil de orginele registratiekaart zien en die heb ik niet. Enige oplossing: hier in Brazilië een rijbewijs halen. Heb ondertussen een nieuw Nederlands rijbewijs en probeer het opnieuw in een andere stad. Is dit de internationale manier om als Nederlander in het buitenland aan een buitenlands rijbewijs te kunnen komen?
Helaas gelden in het buitenland de regels van het land waar u woont. Binnen de Europese Unie zijn de regels grotendeels gelijkgetrokken, maar daarbuiten kunnen de regels per land verschillen. Bent u verplicht uw rijbewijs om te wisselen voor een Braziliaans -, of is een aanvullend internationaal rijbewijs voldoende?

11. Ik woon al jaren in Frankrijk en heb indertijd mijn Nederlandse rijbewijs ingewisseld tegen een Frans rijbewijs AB. Dit rijbewijs is levenslang geldig. Nu staat in de kolom restricties achter A en B: 70NL. Wat houdt dit in als ik in Nederland rijd? Ik ben 70 jaar.
De code 70 heeft niets met uw leeftijd te maken, maar is de Europese code voor rijbewijzen die zijn omgewisseld. In uw geval betekent dit dat u uw Franse rijbewijs hebt verkregen door omwisseling van uw Nederlandse rijbewijs. Vandaar de letters NL achter de code 70. Dit heeft geen beperkingen voor het rijden in Nederland.

12. Ik ben Nederlander, maar woon in Bolivia. Mijn Nederlandse rijbewijs is gestolen. Ik wil graag een nieuw rijbewijs aanvragen.
U kunt een nieuw rijbewijs aanvragen bij de RDW. Daarvoor heeft u eerst een aanvraagformulier nodig. Dat kunt u opvragen bij de RDW. of telefonisch via +31 598-393330. U ontvangt dan tevens de handleiding wat u verder bij de aanvraag moet opsturen. Als uw rijbewijs is gestolen, dient u ook een Verklaring van vermissing mee te sturen bij de aanvraag. Deze verklaring kunt u downloaden op de website.

13. Ik woon bijna 4 jaar in Spanje. Ik heb iets gelezen over een nieuwe wet van 8 mei 2009. Begrijp ik goed, dat wanneer je in Spanje woont met een Nederlands rijbewijs, je volgens deze wet een Spaanse gezondheidsverklaring moet kunnen overleggen en vanaf 45 jaar iedere 5 jaar vernieuwen? Ik heb wel een Spaanse aantekening op mijn rijbewijs met een adresvermelding in Spanje.
De nieuwe wet zal waarschijnlijk Spaanse wetgeving zijn. In de Europese rijbewijsrichtlijn staat dat wanneer de houder van een geldig rijbewijs zijn verblijfplaats verwerft in een andere lidstaat, het gastland zijn nationale bepalingen inzake de geldigheidsduur van het rijbewijs, medisch onderzoek en belastingen van toepassing mag laten zijn op de houder van het rijbewijs.

14. Bestaat er een lijst van erkenningen van buitenlandse rijbewijzen? Om in Thailand een rijbewijs te krijgen, moet een internationaal rijbewijs getoond worden, gevolgd door een paar medische testjes (zicht, reactiesnelheid enz.) Dit is een jaar geldig. Daarna kan een vijfjarig rijbewijs aangevraagd worden NA het verlopen van de eerste.
Het Thaise internationale rijbewijs zou in Europa niet geldig zijn, zoals van andere landen die met automaten rijden. Dit weten we via via, dus ik weet niet of het waar is.
Zowel Buitenlandse Zaken als de Verenigde Naties houden een overzicht bij welke landen zijn aangesloten op het internationale Verdrag voor internationale rijbewijzen. Thailand is wel aangesloten bij dit Verdrag, maar landen kunnen voorbehouden maken of zij een internationaal rijbewijs erkennen. Om meer zekerheid te krijgen kunt u de Thaise ambassade in het land waar u naartoe reist, om informatie vragen.

15. Ik heb altijd mijn NL rijbewijs kunnen houden. Maar toen we drie jaar geleden naar Georgia (VS) verhuisden, moest ik, ondanks een theorietoets en een praktijktest, mijn NL rijbewijs inleveren. Nu heb ik dus een prachtig Amerikaans rijbewijs, maar ik mis mijn NL rijbewijs. De wet is in Georgia inmiddels veranderd; buitenlanders mogen nu wel hun eigen rijbewijs houden, maar helaas is mijn NL rijbewijs allang door de versnipperaar gegaan bij de DMV. Ondertussen is mijn NL rijbewijs ook verlopen, en vroeg ik me af of het toch niet mogelijk is deze te verlengen? Ik heb mijn oude rijbewijs dus niet meer.
Als uw rijbewijs is verlopen na 30 juni 1985 is het nog wel geldig als bewijs van rijvaardigheid. U kunt op het moment dat u zich vestigt in Nederland uw Amerikaanse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs voor die categorieën die u op uw Nederlandse rijbewijs had. Categorieën die behaald zijn in Amerika komen niet voor omwisseling in aanmerking.

Bron: http://www.rnw.nl/nederlands/article/rijbewijs-en-wonen-het-buitenland-2

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie