Europa > Visum

Weigering visum

<< < (5/17) > >>

stijn54:
@Danny & Koy,
Mijn ervaring en mijn bezoek aan diverse advokaten heeft mij geleerd dat beroep aantekenen binnen de maand GEEN enkele zin heeft als er geen procedurefouten werden gemaakt. Volgens deze advokaten worden daar in Brussel 30 zaken per uur afgewerkt waarvan 90 % negatief.
Dit gewoon ter info

ganda:

Het klopt volledig wat stijn54 zegt.

De dienst vreemdelingen zaken te Brussel werk volledig autonoom, zij neemt een standpunt in aangaande de aanvraag en haar besluit is bindend.
Beroep aantekenen is mogelijk maar... Het moet dan gaan over een procedurefout die begaan is door de dienst vreemdelingen zaken in Brussel. Maw, beroep aantekenen tegen de beslissing van vreemdelingen zaken Brussel is zinloos.
Indien er volgens de aanvrager toch een procedurefout is gemaakt en de rechter volgt de aanvrager zijn standpunt zal de rechter het bevel geven aan de dienst vreemdelingenzaken Brussel om de zaak te herzien.

Wij hadden beroep aangetekend ( een zeer ingewikkelde procedure, waar je zonder advies van een advocaat beter niet aan begint ) Ik ben persoonlijk naar Brussel gegaan en stond daar als enige burger tussen een zaal vol met advocaten. Wat me wel opviel is dat er maar weinig advocaten hun zaak ten gronde kenden en dat het zo snel ging.
De rechter was verbaasd dat ik als burger, zonder aanwezigheid van een advocaat, onze zaak kwam verdedigen.
Hij was heel vriendelijk, heeft me geprezen voor de dossierkennis en me dan uitgelegd dat hij niets kon doen of ik moest een procedurefout kunnen aantonen. En dat kon ik niet, daarop heeft de rechter me het advies gegeven om een nieuwe aanvraag in te dienen. De man was minzaam en ik zag duidelijk dat hij verveeld zat met het feit dat hij niks kon doen.

Uiteindelijk hebben we een nieuwe aanvraag ingediend.

Amice:
De stelling dat"enkel procedure fouten" aanleiding zullen geven voor herziening vanhet dossier, gaat er bij mij zo 1 2 3  niet in.
Dit zou nl. betekenen dat DVZ met welk argument dan ook de zaak kan afwijzen zolang zij zich aan de procedure houden.
Er is ook nog zo iets als EVMR en er is ook geen omgekeerde bewijslast, waardoor de aanvragende partij ieder argument van DVZ maar moet weerleggen. DVZ heeft de afwijzingsgronden derhalve te bewijzen of te maatstaven en zeker te onderbouwen.

Indien dat niet het geval is en de rechter alsnog de DVZ volgt is dat reden voor wraking.

ladgar:
Er is mogelijkheid bezwaar in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (binnen de 30 dagen na ontvangst van de weigering door de echtgenote), die oordeelt alleen maar of er procedurefouten gemaakt zijn , indien die er gevonden worden moet de DVZ de zaak opnieuw behandelen.
U kunt een procedure aanspannen voor de rechtbank van eerste aanleg , om het huwelijk te doen erkennen , indien de rechtbank het huwelijk erkent dient de DVZ onverwijld het visum toe te kennen .
Het visum van Mevr Danny is blijkbaar geweigerd zonder een advies te vragen van het parket . Dat is heel uitzonderlijk , voor schijnhuwelijk wordt normaal advies aan het parket gevraagd.
Blijkbaar vindt de DVZ na het interview van 23-8 gegronde redenen om geen visum toe te kennen . Mogelijks zijn er andere gronden dan vermoeden schijnhuwelijk dat zou dan zijn een ongeldig afgesloten huwelijk , bvb geen 10 dagen gewacht , vrouw niet ongehuwd ,
Voor wat er op dat interview van 23-8 gezegd geweest is wordt enkel de ambassade geloofd , tenzij (zoals ik in het verleden reeds heb aangeraden ) u door opname kunt bewijzen dat zij de zaken verdraaien ( waar in het verleden zeker Thierry Roland een specialist in was - wat bewezen werd door zulke opnamen, waardoor een geweigerd visum onmiddellijk toch werd toegekend).
Het eerste wat Mevr Danny dient te doen is naar de belgische ambassade in Manilla te gaan , om daar de weigeringsbrief met redenen te ontvangen , dan pas kan men weten hoe te reageren.

Pjottr:

--- Citaat van: ganda op zondag  4 september 2011, 11:48:59 ---
Het klopt volledig wat stijn54 zegt.

De dienst vreemdelingen zaken te Brussel werk volledig autonoom, zij neemt een standpunt in aangaande de aanvraag en haar besluit is bindend.
Beroep aantekenen is mogelijk maar... Het moet dan gaan over een procedurefout die begaan is door de dienst vreemdelingen zaken in Brussel. Maw, beroep aantekenen tegen de beslissing van vreemdelingen zaken Brussel is zinloos.
Indien er volgens de aanvrager toch een procedurefout is gemaakt en de rechter volgt de aanvrager zijn standpunt zal de rechter het bevel geven aan de dienst vreemdelingenzaken Brussel om de zaak te herzien.

Wij hadden beroep aangetekend ( een zeer ingewikkelde procedure, waar je zonder advies van een advocaat beter niet aan begint ) Ik ben persoonlijk naar Brussel gegaan en stond daar als enige burger tussen een zaal vol met advocaten. Wat me wel opviel is dat er maar weinig advocaten hun zaak ten gronde kenden en dat het zo snel ging.
De rechter was verbaasd dat ik als burger, zonder aanwezigheid van een advocaat, onze zaak kwam verdedigen.
Hij was heel vriendelijk, heeft me geprezen voor de dossierkennis en me dan uitgelegd dat hij niets kon doen of ik moest een procedurefout kunnen aantonen. En dat kon ik niet, daarop heeft de rechter me het advies gegeven om een nieuwe aanvraag in te dienen. De man was minzaam en ik zag duidelijk dat hij verveeld zat met het feit dat hij niks kon doen.

Uiteindelijk hebben we een nieuwe aanvraag ingediend.--- Einde van citaat ---
Ik neem aan met success deze keer?

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

[*] Vorige pagina

Naar de volledige versie