Registratieovereenkomst

Door het gebruik van dit forum, ga je ermee akkoord dat je geen vervalste, lasterlijke, onjuiste, beledigende, vulgaire, haatvolle, treiterende, obscene, godslasterlijke, seksueel georiënteerde, bedreigende, privacyschendende, materiaal voor volwassenen of andere wettelijk verboden materiaal of berichten plaatst. Ook ga je ermee akkoord dat je geen door auteursrechten beschermd materiaal op dit forum zal plaatsen tenzij het onder je eigen auteursrechten valt of je schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten. Spam, grote aantallen berichten, reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities zijn ook verboden op dit forum.

Houd er rekening mee dat het onmogelijk is voor de beheerders van dit forum om alle berichten te lezen en de inhoud ervan te valideren. Onthoud dat we niet actief de geplaatste berichten monitoren, en zodoende niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud ervan. We kunnen de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van informatie in de berichten niet garanderen. Geplaatste berichten drukken de mening van het lid dat ze heeft geplaatst uit, en niet noodzakelijk de mening van dit forum, haar stafleden, hun vervangers, of de eigenaar van het forum. Een ieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaald bericht, wordt aangemoedigd om het bericht in kwestie direct te melden aan een beheerder of moderator van dit forum. De staf en de eigenaar van het forum behouden het recht om bezwaarlijke berichten te verwijderen, binnen een redelijke tijdspanne, wanneer zij de verwijdering als noodzakelijk zien. Dit is echter een handmatig proces, dus houd er rekening mee dat niet altijd direct gehandeld kan worden. Hetzelfde beleid geldt voor de informatie in profielen van leden.

Als lid ben jij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou geplaatste berichten. Bovendien verklaar je je akkoord om de eigenaars van dit forum, de aanverwante websites, het bestuur en hun helpers te vrijwaren van enige door jou veroorzaakte schade. De eigenaren van dit forum behouden ook het recht tot het onthullen van je identiteit (of enige andere informatie vergaard in deze dienst), in het geval van een formele klacht of gerechtelijke vordering die is voortgekomen uit een situatie die is ontstaan door jouw gebruik van dit forum.

Je hebt de mogelijkheid om, tijdens het registratieproces, een gebruikersnaam te kiezen. We adviseren je om de naam passend te houden. Je gaat ermee akkoord dat je het wachtwoord van de gebruikersaccount die je registreert, niet zult doorgeven aan derden, met uitzondering van beheerders, voor je eigen bescherming en rechtsgeldigheid. Je stemt ook in NOOIT een account van een ander te zullen gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je ten zeerste om een complex en uniek wachtwoord te gebruiken, om accountdiefstal te voorkomen.

Nadat het registreren en inloggen op dit forum, zul je een meer gedetailleerd profiel kunnen aanmaken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de informatie in dit profiel proper en juist te houden. Enige informatie die de eigenaar of stafleden van het forum als onjuist of onzedelijk beschouwt, zal worden verwijderd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Gepaste sancties kunnen volgen.

Bij ieder bericht dat je post, zal je IP-adres worden opgeslagen, voor het geval dat je toegang tot het forum ontzegd moet worden of je internet-dienstverlener (ISP) benaderd moet worden. Dit zal enkel gebeuren in het geval van een ernstige overtreding van deze overeenkomst.

Tevens zal de forumsoftware een cookie plaatsen, een tekstbestand dat kleine hoeveelheden informatie bevat (zoals bijvoorbeeld je gebruikersnaam en wachtwoord). Dit zal ENKEL gebruikt worden om je in- of uitgelogd te houden. De software zal geen andere informatie verzamelen of naar je computer sturen.

Privacyverklaring

Functionele cookies
Functionele cookies zijn momenteel nodig om een website te laten werken. Voor leden onthouden deze cookies hoe lang zij ingelogd willen blijven. Ook als leden ‘ingelogd blijven’ aanvinken bij het inloggen, worden cookies geplaatst. Bij een later bezoek worden ze dan automatisch ingelogd, wat voor veel gebruikers erg prettig werkt.
Voor het plaatsen van functionele cookies is volgens de wet geen toestemming van de bezoeker nodig.

Andere cookies
Momenteel worden er geen andere cookies gebruikt, er zijn ook geen plannen dit te doen. Er wordt niet geregistreerd van welke site men komt of naartoe gaat. Er worden uit principe ook geen marketing cookies gebruikt.

Algemene verordening Gegevensbescherming

Waarom worden gegevens opgeslagen?
Enkel voor de werking van het forum zodat je kan inloggen en berichten lezen en plaatsen.

Waar worden gegevens opgeslagen?
Enkel in de database van het forum.

Wie kan de gegevens inzien?
De software van het forum. De forum-administrator. De wachtwoorden en antwoorden op geheime vragen zijn versleuteld en kunnen niet ontcijferd worden door de forum-administrator, die dus geen zicht heeft daarop.

Welke gegevens?
Gebruikersnaam (door jou gekozen loginnaam)
Naam  (Dit is de door jou gekozen naam die getoond wordt in het forum)
E-mail (nodig voor registratie en resetten van het wachtwoord)
IP-adres (indien een account misbruikt wordt door de gebruiker of derden)

Deze gegevens worden automatisch opgeslagen en behoren tot de standaardwerking van een forum. Geen gegevens worden gedeeld met derden.

Recht om vergeten te worden
Dit houdt in dat uw account wordt verwijderd en alle persoonsgegevens worden gewist uit de database.
De geplaatste berichten worden niet verwijderd. Voor zover het momenteel duidelijk is, vallen de berichten onder openbare informatie en vrije meningsuiting maar niet onder persoonsgegevens.