Hoofdmenu

Inschrijven vreemdeling belgie duurder

Gestart door LMBen, donderdag 22 januari 2015, 13:29:30

Vorige topic - Volgende topic

Luc

Citaat van: LMBen op donderdag 22 januari 2015, 23:03:18
Citaat van: Rich op donderdag 22 januari 2015, 22:41:26
Citaat van: LMBen op donderdag 22 januari 2015, 13:29:30
het inschrijven als vreemdeling in belgie om een verblijfsvergunning te verkrijgen is fors duurder geworden.
Nu moet je â,¬ 1050 pp betalen tegenover â,¬ 25.- in het verleden.

Bron?

Voor zover ik weet is inschrijving in het bevolkingsregister gratis, en de ID kaart kost 20 euro.
Ik zag het ondertitles bij het journaal.
Heb het nagevraagd bij de gemeente hier Turnhout en er is inderdaad een verhoging.
Ik heb mij verleden jaar ingeschreven met mijn vrouw en moest 2X â,¬ 25.- betalen.
Misschien kost een id kaart voor belgrn â,¬ 20.- maar niet voor vreemdelingen

Wie een verblijfsvergunning voor ons land wil aanvragen, zal daar voortaan 160 tot 215 euro voor moeten betalen, afhankelijk van het type aanvraag. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vrijdag bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Minderjarigen worden wel vrijgesteld.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150116_01477262

Over die verhoging van het inschrijven in het bevolkingsregister vind ik niks terug
There is a sucker born every minute! Only now they found the internet.

nils

Volgens mij zijn de prijzen voor identiteitskaarten per gemeente verschillend.
Als je even in de EU Regels graaft dan staat dat de prijzen voor jouw Ben, gebonden zijn aan soortgelijke documenten.
Kortgezegd dus even duur als een elektronische identiteitskaart.

CitaatArtikel 25
Algemene bepalingen betreffende verblijfsdocumenten
1. Het bezit van een verklaring van inschrijving zoals bedoeld in artikel 8, van een document ter staving van duur- zaam verblijf, van een verklaring dat een aanvraag om een verblijfskaart voor familieleden is ingediend, van een verblijfs- kaart of van een duurzame verblijfskaart, kan in geen geval als voorwaarde worden vooropgesteld voor de uitoefening van een recht of het vervullen van een administratieve formaliteit, aangezien voor het doen gelden van rechten elk ander bewijs- middel is toegelaten.
2. De in lid 1 genoemde documenten worden kosteloos verstrekt of tegen een bedrag dat het voor de afgifte van soort- gelijke documenten van eigen onderdanen verlangde bedrag niet te boven gaat.

LMBen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft een kleine 7 miljoen euro extra om zijn voornemens waar te maken. Dat geld komt van de befaamde vreemdelingentaks. Die moeten nieuwkomers betalen voor de afhandeling van hun verblijfsaanvraag. Dat meldt De Morgen.

Voor nieuwkomers die hier komen studeren of worden herenigd met hun gezin, bestaat er sinds maart een 'vreemdelingentaks' van 160 euro. Voor arbeidskaarten en regularisaties gaat het om 215 euro. Per jaar moet die retributie 9,3 miljoen euro opbrengen. Dit jaar rekent Francken op de inkomsten vanaf maart, wat zou neerkomen op 6,9 miljoen euro. Normaal gezien gaat het geld van elke nieuwe taks naar de schatkist en heeft het betrokken departement er dus geen rechtstreeks voordeel van. Bij deze vreemdelingentaks is dat niet het geval. Francken mag, als gevolg van de begrotingscontrole, de opbrengst van dit jaar houden.

Met het geld kan Francken honderd extra plaatsen voorzien in de gesloten centra en probeert hij dit jaar duizend extra repatriëringen uit te voeren. Bron vtm

En inderdaad moest â,¬20.- pp betalen voor onze id kaarten verleden week.
Na 8jaar philipijnen weer terug europa

Jan69

160€ voor:

De EU/niet-EU vreemdeling die gezinshereniging aanvraagt met een Belg (artikel 40ter, wet van 15.12.1980), behalve:

• indien de aanvrager een alleenstaand gehandicapt kind is dat ouder is dan 18 jaar en dat een attest voorlegt dat uitgaat van een - door de Belgische diplomatieke of consulaire post erkende - arts en dat aantoont dat het omwille van zijn handicap niet in zijn eigen behoeften kan voorzien (gratis)
• indien de gezinshereniger een Belg is die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend (richtlijn 2004/38/EG) (gratis)

Maar wat met een fiancee visum? Want blijkbaar moet deze taks betaald worden bij aaanvraag visum. bovenopd e 60€. Dus 240€ voor een aanvraag die misschien geweigerd wordt?

En zeggen dat de vluchtelingen dit alllemaal niet hoeven te betalen.

Jan69

Hoe zit het nu voor deze topic? is fiancee visa 60€ of komt er 160€ bij?

jiggy

Die 160 € is enkel voor aanvragen gezinshereniging (visum D).

Voor Visa kort verblijf (visum C) blijft het bij 60 €.

Zie pagina consulaire taksen :

http://countries.diplomatie.belgium.be/en/binaries/consular_fees_010216_tcm426-247495.pdf

Op de pagina van elk soort visum kan je doorklikken naar het aanvraagformulier. Zo kan je nagaan welk soort visum dit is. (C of D).

Jan69

En ook voor het terugkeervisum is het 160€.

Maar ik zal de staat later wel liggen hebben als ik naar Belgie verhuis en ga wonen in een land met weinig of geen belastingen voor gepensioneerden (Portugal bijv). Mijn ambtenarenpensioen zal dan hoger zijn dan mijn loon nu.

Jan69

Beter af in Nederland:


Als u in één van de volgende categorieën valt, hoeft u niet te betalen voor een terugkeervisum:

    U bent Nederland in gereisd met een geldige mvv, maar uw verblijfsvergunning is nog niet klaar.


Ton Hasselt