Nieuws:

eTRAVEL CARD via https://etravel.gov.ph

Hoofdmenu

Forumregels

Gestart door Admin, dinsdag 21 april 2009, 13:49:53

Vorige topic - Volgende topic

Admin

Dit forum staat open voor iedereen. Dat is de belangrijkste regel. Ongeacht of men met iemand uit de Filippijnen een relatie heeft of gewoon een toerist is op zoek naar wat informatie.
Echter, er zijn beperkingen. Indien men komt om anoniem anderen te pesten is men niet gewenst.
Lees en accepteer deze regels, die voor iedereen van toepassing zijn, voor inschrijving.

1. Gebruikernaam
Een gebruikernaam dient fatsoenlijk te zijn (geen schuttingtaal). U bent verantwoordelijk voor uw inloggegevens. Geef ze NOOIT aan derden want in geval van misbruik wordt u hierop aangesproken. Dubbele accounts zijn niet toegelaten. Aparte accounts voor partners zijn wel toegestaan. Het is ook mogelijk als koppel in te loggen. De mogelijkheid bij geslacht zijn: man, vrouw of koppel.

2. Profiel
Na het registreren en inloggen, kunt u een uitgebreid profiel van uzelf instellen. Wees oprecht hierin en geef geen nepgegevens. Het is echter aangeraden om uw emailgegevens te verbergen zodat kwaadwillige personen deze niet kunnen misbruiken.

3. Privacy
Met uitsluiting van een eventuele nieuwsbrief van dit forum zal uw email door ons niet worden benut voor mailings. E-mailgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht.

4. Afmelden als lid
Afgemeld of verwijderd forumlid: berichten van dit lid worden NIET verwijderd, noch automatisch noch door de moderators. Uitzondering zijn berichten die strijdig zijn met de regels.

5. Verantwoordelijkheid Webmaster/Moderators
Het is niet mogelijk voor ons de geldigheid van berichten te waarborgen of bevestigen en wij zijn daarom ook niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Wij kunnen geen garantie geven over de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van berichten op dit forum. De mening welke door de geplaatste berichten wordt uitgedragen is niet noodzakelijkerwijs de onze. Indien u gegronde vermoedens heeft dat een hier geplaatst bericht niet aan de in deze voorwaarden gestelde regels voldoet of strijdig is met de wet en/of de algemene regels van fatsoen, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden. Er zit een "meld bericht aan moderators" functie in elke post. Deze voorwaarden gelden tevens voor het in de gebruikersprofielen vermeldde. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen alsook om wijzigingen in berichten en profielinformatie door te voeren.

6. Verantwoordelijkheid Forumleden
U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door u geplaatste berichten en gaat dan ook akkoord dit forum en de daaraan gerelateerde website(s) geen schade te berokkenen.
Schade veroorzaakt door de in de voorwaarden genoemde overtredingen, niet uitsluitende enige andere handeling, zal op de overtreder worden verhaald.

7. On topic.
Blijf ter zake! Het is anders te moeilijk voor anderen om achteraf nuttige informatie te vinden in het kluwen van "off topic"-berichten. U kan steeds een nieuwe topic starten om uw vraag op opmerking te plaatsen. Er is dan ook het "off topic"-topic voor de leuke babbel. Er kan ten alle tijde door de beheerder een splitsing of verplaatsing van een topic of deel ervan gebeuren.

8. Bronvermelding is VERPLICHT!
Geef steeds op welke site, krant of zender de bron is van uw informatie d.m.v. een hyperlink naar de bron, de datum en de oorspronkelijke titel. Plaats geen 'van horen zeggen verhalen.' die schadelijk zijn voor personen en niet te verifiëren zijn door het forumbeheer. Deze berichten zullen worden verwijderd.

9. Persoonlijke aanvallen
Dit wordt niet gedoogd. Het internet geeft een zekere anonimiteit en verleidt soms tot uitspraken die men in persoon niet zou durven doen. Doe ze dan ook hier niet! Zelfs als een ander ermee begint, blijven de meelopers evenzeer verantwoordelijk voor hun aandeel. De Admin en moderators kunnen wanneer dit nodig is de groep als geheel sanctioneren.

10. Discriminatie en generalisatie
De wet verbiedt 'discriminatie wegens godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook'. Bijdragen op het forum vallen altijd onder de wet. Promoten van organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie is ook verboden.
Vergeet niet dat er tussen alle groepen rotte appels zitten en laat de goede hier niet voor opdraaien. De deelnemer aan dit forum is te allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor wat hij/zij op het forum plaatst en voor de eventuele strafrechtelijke of civiele gevolgen daarvan.

11. Maak geen brieven, e-mails of PB's openbaar. (PB = Persoonlijk Bericht)
Dit kan gezien worden als een schending van de privacywetgeving. Wanneer iemand hierdoor benadeeld wordt is dit: smaad, laster en/of eerroof. Hier doen wij niet aan mee.
11. bijlage Beantwoord PB's altijd via het forum! Indien u via uw e-mail antwoordt, wordt uw antwoord naar de beheerder gestuurd. De waarschuwing: "BELANGRIJK: Onthoud dat dit alleen maar een notificatie is. Reageer niet op deze e-mail." is daarom aanwezig. Alle PB's vallen onder het briefgeheim en zullen als zulk behandeld worden.

12. Adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen van uzelf of van anderen horen niet openbaar op het forum gezien dit een goudmijn is voor spammers en criminelen.

13. Gebruik van citaten uit andere berichten.
Citeer geen hele berichten maar hoogstens de zin of uitspraak waarop u reageert of de desbetreffende foto.

14. Taal.
De voertaal is Nederlands. Wie echter geen of onvoldoende Nederlands kent, mag in het Engels posten. Artikels uit Filippijnse bron mogen in het Engels maar liefst met een vertaling of samenvatting in het Nederlands. Niet iedereen kan vlot Engels lezen.

15. Stuur niet enkel een hyperlink in.
Dit geeft achterdocht bij de lezers en voegt geen waarde toe aan het bericht.

16. Ongewenste reclame.
Deze wordt verwijderd en bij volharding ook het lid dat deze plaatst.

17. Er is een zeker gedoogbeleid in verband met de handtekening die leden automatisch onder hun berichten kunnen plaatsen. (Dit is de ruimte zoals onder dit bericht met de tekst "Hallo (uw naam)  :welcome: " ) Op voorwaarde dat de links niet naar sites verwijzen die strijdig zijn met de forumregels of 18+, zijn deze toegestaan. Bijkomende voorwaarde is dat op de indexpagina van de gelinkte site een link naar dit forum geplaatst wordt. Dit kan gebeuren o.a. door het plaatsen van een afbeeldingen met link:De code voor uw html:


<a href="http://www.filippijnen.org" title="filippijnenforum"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2499/3698378376_7c9b508f78_o.jpg" width="85" height="35" alt="banner" /></a>18. Respecteer 'copyrights'
Plaats enkel artikelen, foto's etc. (van derden) als u daarvoor nadrukkelijk toestemming hebt gekregen van de rechthebbende. Hoewel het gebruikelijk is op de meeste fora is het louter plaatsen van een hyperlink naar de bron niet afdoende.

19. Tracht bijdragen in het juiste subforum te plaatsen.
Topics die in een verkeerd subforum zijn geplaatst zullen door de moderators verplaatst worden naar het juiste forum. Echter draag zelf zorg voor de juiste plaatsing.

20. Persoonlijke boodschappen
Gebruik de PB of anders e-mail om persoonlijke gesprekken te voeren. Let ook op dat u niet aan de verkeerde persoon mailt! Anders zijn de rapen gaar.

21. Niet akkoord
Als u van mening bent dat een actie tegen uw berichten of uzelf door de moderators ten onrechte was, kan u steeds de Admin hierover contacteren. Laat het duidelijk wezen dat dit via een persoonlijk bericht dient te gebeuren en niet door berichten te plaatsen in om het even welk topic.
Stel uw betoog netjes en gefundeerd op. U zult dan een passend antwoord ontvangen. Iedereen heeft het recht zijn/haar standpunt te verdedigen maar de Admin heeft steeds het laatste woord.

21_B. Respectloos gedrag jegens het forum, de leden, moderators en/of de Admin wordt niet geduld.

22. Politieke propaganda
Het is absoluut verboden om in de berichten: handtekeningen, slagzinnen, links en andere propaganda te plaatsen van politieke partijen. De oriëntatie van de partijen doet hierbij volledig niets ter zake. Dit forum is neutraal en open voor iedereen van goede wil. Schending van deze regel leidt tot onherroepelijke verbanning. :banned:

23. Informatie, foto's, ...
Informatie uit het publieke deel van dit forum mag overgenomen worden mits bronvermelding en kosteloze verspreiding.
Voor zowel fotomateriaal als alles uit het ledendeel van het forum geldt bijkomend dat er voorafgaandelijk goedkeuring van de auteur nodig is.

24. Trollen en querulanten
Gezien deze een pest zijn en de rust verstoren met het inzicht om de leden of een deel van de leden te pesten, worden deze personen bij eerste vaststelling verbannen voor altijd.

25. Gebruik van anonieme proxy
Deze zijn niet toegelaten! De reden is heel simpel: deze worden gebruikt door personen die het forum bezoeken met slechte voornemens.
Het is enkel mogelijk voor het administrator-team om de betrokken IP's te zien en wij zullen dan ook niet aan derden meedelen waar in  de wereld de forumleden uithangen. Het is echter nodig dat de leden van het administrator-team d.m.v. de echte IP's de veiligheid en de goede orde van het forum kunnen waarborgen.
Hallo gast. :welcome:

Admin

Even voor de duidelijkheid:

Forumregel 24. Trollen en querulanten
Gezien deze een pest zijn en de rust verstoren met het inzicht om de leden of een deel van de leden te pesten, worden deze personen bij eerste vaststelling geband voor altijd.

Wat zijn dit nou, trollen en querulanten?
Citaat uit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Trol_(internet)

Een trol in een internetomgeving is een persoon die op forums, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare reactie (bijvoorbeeld flames) van andere mensen uit te lokken.

De trol zaait onrust door mensen waar mogelijk tegen de haren in te strijken.
Ook is een gevolgde methode het uitlokken van reacties of discussies over niet ter zake doende onderwerpen of schijnargumenten te geven, met als enkel doel om gebruikers binnen de gemeenschap expres en bewust te frustreren.
Een trol maakt bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt, en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust.
Een trol keert zich nooit tegen een hele groep, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren. Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een trol die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden. Door tevens controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een trol de indruk serieus bezig te zijn, terwijl het werkelijke doel van zijn acties gelegen is in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen elkaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door middel van leugens en halve waarheden. Trollen houden van discussiëren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel noch einde: daarom is het niet uitzonderlijk wanneer een trol (met de truc van "al wat je zegt, ben je zelf!") anderen van trollen beschuldigt.

Trollen worden nog wel eens verward met querulanten; vaak is een trol ook een querulant. Er is echter een belangrijk verschil.
De trol zeurt, zuigt, zeikt en zevert met geen ander doel dan verstoren; het trollen kan soms instrumenteel zijn om discussies te domineren en te beïnvloeden maar dat is voor de trol bijzaak, de querulant daarentegen heeft altijd een doel, trollen wordt daarbij gehanteerd als middel.
Einde citaat
Hallo gast. :welcome:

Admin

26. Inzamelacties: verbod

Het is in principe nobel om een inzameling te doen voor hulpbehoevenden en slachtoffers van (natuur)rampen.
Echter er bestaan andere kanalen voor deze acties. Het is niet de taak van Admin noch moderators om leden-organisators door te lichten. In het geval er een discussie ontstaat naar aanleiding van zulke acties zijn toch uiteindelijk wij (Admin en moderators) de kop van Jut want wij moesten het geweten hebben. Daarom is het promoten op enigerlei wijze van geldelijke inzamalacties VERBODEN.
Algemeen advies: Het is het persoonlijke oordeel van de donateur om al dan niet te doneren.

27. Verbanning of beperkte toegang

Admin en moderators kunnen oordelen dat een permanente of tijdelijke verbanning nodig is. Een andere actie is een beperking van de toegang. Het betrokken lid kan gebruik maken van regel 21. De Admin zal dan oordelen over de verdere afhandeling. Op generlei wijze kan een lid of ex-lid een vergoeding van welke aard dan ook eisen van Admin en/of moderators voor schade die hij of zij zou geleden hebben of zal lijden door acties van Admin, moderators en/of leden.
Admin en moderators zijn op generlei wijze verplicht de reden of omstandigheden van een verbanning of beperkte toegang mee te delen aan anderen dan het betrokken lid. Admin en moderators beroepen zich hiervoor op de wet betreffende de privacy.

28. Onvoorwaardelijk akkoord

Iedereen die lid was, is of wordt van het forum verklaart zich door zijn/haar lidmaatschap volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de forumregels. Opzeggen van het lidmaatschap ontslaat het lid hiervan niet.
Hallo gast. :welcome: