Kempen Philippines Association

Gestart door Bmanneke, dinsdag 28 april 2009, 19:35:05

Vorige topic - Volgende topic

Bmanneke

K.P.A.


De Kempen Philippines Association is een Filippijnse vriendenclub die in juli 2002 opgericht werd.

K.P.A. is een niet-politieke, niet-religieuze vereniging die geen winst beoogt. De club heeft als doel de integratie van Filippino/as, door activiteiten te ontplooien waar men ervaringen en ideeën kan uitwisselen of eens kan samenzijn.

Elk gehuwd of samenwonend koppel waarvan tenminste één persoon van Filippijnse oorsprong is, of een Belgisch echtpaar, dat een Filippijns kind geadopteerd heeft kan lid worden.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 15 â,¬ per gezin en dekt de periode van inschrijving tot 31 december. Pasgehuwden betalen géén lidgeld tijdens het jaar van inschrijven.

Wens je aan te sluiten bij onze steeds groeiende vriendenkring, eerst wat meer te weten over KPA en/of deel te nemen aan onze uiteenlopende activiteiten, neem dan even een kijkje op www.kpa.be waar je alle nodige informatie kan vinden.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur


:belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:

The Kempen Philippines Association is a Filipino friends club, founded in July 2002.

The K.P.A. is a non-political, non-religious, non-profit organisation. It promotes the integration of Filipino in Belgium, and it brings members together trough activities.

A married or live-in couple of wish one is from Filipino origin or a Belgian couple with an adopted Filipino child can become member.

The yearly membership fee is 15 â,¬ per family and covers the period from entry until December 31. Just married couples have a free membership for the entry year.

Do you wish to join at our continuously growing circle of friends, firstly observes more to what KPA is all about and/or to participate in our divergent activities, then just take a look at www.kpa.be where you can find all the necessary information.

Best regards,

The Board


:belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines:  :belgiesmiley:  :smiley-philippines: