Permanent vestigen in de Fils, pensioen belasting en woonlandverklaring

Gestart door Antonio, maandag 7 juni 2021, 10:41:04

Vorige topic - Volgende topic

Antonio

Er is een oud topic waar wat zaken beschreven staan, maar dat is ca 10 jaar oud, dus ik open even een nieuwe.
Ik ben nu vanaf vorig jaar jan in de Filippijnen met mijn vrouw. We hebben een tijdelijk briefadres bij mijn broer in NL, maar dat is tijdelijk, de gemeente heeft het al een keer verlengd, op mijn verzoek. Maar ook die verlenging is inmiddels verlopen.

Nu zijn er, voor zover ik het begrijp, de volgende mogelijkheden:

Scenario 1:Eén van de scenarios was om een woning (appartementje) aan te houden in NL, maar dat is schrikbarend duur geworden, zowel huur als koop.
Dus gaan we daar van af zien.

Scenario 2: Omdat we geen woning meer hebben in NL, heb ik een rondje gemaakt langs familie en kennissen, om te informeren of we op hun adres bijgeschreven kunnen worden, als zijnde woonachtig in NL.
Het is mij bekend dat we dan maximaal 8 maanden per jaar in het buitenland kunnen verblijven (om nog steeds in NL onze hoofd residentie te hebben).
Echter niemand van de "vrienden" en familie die daar trek in heeft. Valt af dus.

Scenario 3: We gaan ons permanent vestigen in de Filippijnen. Dan vervalt weliswaar het recht op ziektekostenverzekering, en stopt verdere AOW opbouw,
maar het leuk is dat ik over mijn pensioen geen inkomstenbelasting e.d. meer hoef te betalen.
Je moet dan wel kunnen aantonen dat je als belastingplichtig wordt gezien in de Filippijnen. O.a. door deze verklaring hier te laten ondertekenen:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verkl_belastingplicht_woonland_lh0211z2fol.pdf

Mijn vraag nu: heeft hier iemand ervaring met deze woonlandverklaring ?
Kan ik die laten invullen en ondertekenen bij de gemeente of moet dat de Fil belastingdienst zijn ?
Wij hebben allebei zo'n kaartje met een TIN nummer er op, is dat voldoende antwoord op de vraag "Foreign fiscal identification number" ?
Andere tips die van belang zijn ?

Beter een muisarm dan een apestaartje...

Luke

Citaat van: Antonio op maandag  7 juni 2021, 10:41:04

Scenario 3: We gaan ons permanent vestigen in de Filippijnen. Dan vervalt weliswaar het recht op ziektekostenverzekering, en stopt verdere AOW opbouw,
maar het leuk is dat ik over mijn pensioen geen inkomstenbelasting e.d. meer hoef te betalen.
Je moet dan wel kunnen aantonen dat je als belastingplichtig wordt gezien in de Filippijnen. O.a. door deze verklaring hier te laten ondertekenen:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verkl_belastingplicht_woonland_lh0211z2fol.pdf

Mijn vraag nu: heeft hier iemand ervaring met deze woonlandverklaring ?
Kan ik die laten invullen en ondertekenen bij de gemeente of moet dat de Fil belastingdienst zijn ?
Wij hebben allebei zo'n kaartje met een TIN nummer er op, is dat voldoende antwoord op de vraag "Foreign fiscal identification number" ?
Andere tips die van belang zijn ?


Heb je l nagezien hoeveel belasting je moet ophoesten in de PH voor je inkomen?

De eerst 7 jaren heb ik ook belasting betaald op mijn totaal inkomen als werknemer. Dat was niet veel minder dan in BE. rond de 35%

Antonio

Ik was in de veronderstelling dat die belasting op inkomen uit pensioen hier niet geheven wordt, dus nul %.
Aldus de adviseuse van mijn pensioenfonds. Ik moest volgens haar wel die woonlandverklaring kunnen overleggen.
Beter een muisarm dan een apestaartje...

O.B.Bommel

Citaat van: Antonio op maandag  7 juni 2021, 10:41:04
.......
Mijn vraag nu: heeft hier iemand ervaring met deze woonlandverklaring ?
Kan ik die laten invullen en ondertekenen bij de gemeente of moet dat de Fil belastingdienst zijn ?
Wij hebben allebei zo'n kaartje met een TIN nummer er op, is dat voldoende antwoord op de vraag "Foreign fiscal identification number" ?
Andere tips die van belang zijn ?
Volgens mij heeft Bjorna145 er ervaring mee.

Luke heeft gelijk als hij het over belastingdruk heeft als het over loon gaat, is best wel hoog. Maar pensioen is onbelast (mits die woonlandverklaring) behalve o.a. overheidspensioenen als b.v. ABP.

Scenario 1: Als je in NL moet gaan huren is het inderdaad niet meer te doen.

Scenario 2: Is ook begrijpelijk want je loopt uitkeringstechnisch (ook b.v. voor AOW) veel risico als je met meerderen ingeschreven staat.

Scenario 3: Het houdt eveneens in dat het heel moeilijk is om terug te komen. Ze hebben nog liever een syrieganger terug als een Nederlander. Zelf ervaring mee gehad. En mochten de huizen in aanschaf nog meer stijgen dan wordt het extra moeilijk. Voor een kennis die in 2014 is vertrokken is terugkeren nu geen optie meer, zijn keuze is ongewild definitief geworden.

Maar voor iedereen is het financiele plaatje ook anders. Maar STEL dat je een appartement zelf hebt en je zou het kunnen verhuren terwijl je er zelf ingeschreven staat, is dat iets? Ik brainstorm maar wat (weet niet of het mag) maar de nood naar woningen is nu zo hoog dat met een iets lagere huur mensen die restrictie wel zouden accepteren. Als ik bazel hoor ik het wel. Standaard is er wel huurbescherming maar bij gemeubileerde verhuur minder heb ik eens gehoord.
Een Heer van stand voelt zich thuis in Rommeldam

Bulldozer

Geen ervaring met die woonland verklaring. Had de vrijstelling al aangevraagd voordat dit nieuwe formulier in ging. Maar ik zou het gewoon laten invullen waar je jaarlijks je Cedula haalt. Anders kan je het altijd nog bij de belasting aangifte terug vragen, maar dan moet je het dus wel voorschieten.

Bjorna145

Beste Luke, een woonplaats verklaring werd in mijn geval door de belasting dienst Filippijnen opgemaakt dus het Nederlands formulier werd niet gebruikt, maar sommige belasting bureaus in de Filippijnen doen het wel dus het is maar net waar je gaat wonen.
Dit heb ik met het formulier van de belastingsdinst Nederland naar mijn belasting consulent gestuurd en die hebben het verder afgehandelt.
Want je mag ook op een andere manier je woonplaats verklaring aantonen
Maar ik zie dat het formulier is veranderd, je moet je laatste belasting aanslag kunnen overleggen en dat kun je niet in de Filipijnen want je betaald geen belasting of bedoelen ze een van de twee.
Een andere manier om belasting terug te krijgen is achteraf hoef je geen wooonplaats verklaring te overleggen, gebruik niet het formulier van de binnenlandse belastingdienst want dan kom je in een vaarwater terecht waar je niet in wilt komen.
Vrijstelling van premie volksverzekering moeten ze je zo ie zo geven want je staat niet meer ingeschrevendus je bent niet meer verplicht verzekerd wel even met je uitkerings instantie contact opnemen dat ze geen premie meer inhouden.
Vraag bij de gemeente ook een verklaring van je uitschrijving en bewaar die goed want die kan je voor de belastingdienst Nederland nodig hebben en je uitkerings instantie/verzekering.
Ik zie dat je al een TIN nummer/pas heb dat is alleen maar goed, heb ik ook, een copie van die pas meesturen in je aanvraag voor vrijstelling.
Dan moet je nog een M formulier in vullen bij het verlaten van Nederland dan krijg je met belstingdienst buitenland te maken nu mijn ervaring met die club zijn niet te best ik zu eerst 4000EURO moeten betalen ik kreeg er achteraf 8000 terug een verschil van 12000 EURO een foutje kun je maken maar dit is wel een heel groot foutje.
Dus Mformulier door een belasting bureau laten behandelen.
Verder zijn er onderhandelingen tussen Nederland en de Filippijnen om Nederland weer het recht te geven van belastingheffing in hoeverre de Filippijnen daar aan toe gaan geven weet ik niet.

Ik heb tot nu toe al mijn zaken door https://www.confida.nl/ laten behandelen en die zijn er goed in.

Heb je verder nog vragen schroom niet.

m.vr.gr.

Johan

Luke

Het zal wel ?Beste Antonio" zijn...
Ik ben Belg en dat zijn weer andere regels.

Bjorna145

Even een stukje uit het Belgische/Filippijnse belastingverdrag gehaald;
Artikel 2: Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is:


 • Deze Overeenkomst is van toepassing op belastingen naar het inkomen die, ongeacht de wijze van heffing, worden geheven ten behoeve van elk van de overeenkomst sluitende Staten of van de Staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan.
 • Als belastingen naar het inkomen worden beschouwd alle belastingen die worden geheven naar het gehele inkomen of naar bestanddelen van het inkomen, daaronder begrepen, belastingen naar voordelen verkregen uit de vervreemding van roerende of onroerende goederen, belastingen naar het bedrag van de door ondernemingen betaalde lonen of salarissen, alsmede belastingen naar waardevermeerdering.
 • De bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, zijn met name:


  • in België:


   • de personenbelasting;
   • de vennootschapsbelasting;
   • de rechtspersonenbelasting;
   • de belasting van niet-inwoners;
   • de met de personenbelasting gelijkgestelde bijzondere heffing;
   • de aanvullende crisisbijdrage,

   met inbegrip van de voorheffingen, de opcentiemen op die belastingen en voorheffingen, alsmede de aanvullende belastingen op de personenbelasting,
   (hierna te noemen "Belgische belasting");

  • in de Filippijnen:

   de inkomstenbelasting geheven overeenkomstig Titel II en de belasting op beursverrichtingen ("stock transaction tax") overeenkomstig Afdeling 124-A van het nationale Wetboek van de belastingen ("National Internal Revenu Code") van de Republiek van de Filippijnen,
   (hierna te noemen "Filippijnse belasting").

 • Deze Overeenkomst is ook van toepassing op elke gelijke of in wezen gelijksoortige belasting die na de datum van de ondertekening van deze Overeenkomst naast, of in de plaats van, de bestaande belasting wordt geheven. De bevoegde autoriteiten van de overeenkomst sluitende Staten delen elkaar de wijzigingen die in hun onderscheiden belastingwetten zijn aangebracht, mede.

Het hele verdrag kun je hier lezen:  https://lex.be/nl/doc/be/fisconet-fiscal-discipline/filippijnen-gecoordineerde-tekst-11-maart-1996-befp_199603113811ed66_nl

Je blijft volgens mij belasting betalen in België.
Ik weet niet hoe het met sociale premies zit in België.
Ik trek een klein pensioen uit België omdat ik vier jaar als grensarbeider in België heb gewekt en daar betaal ik geen belasting als wel sociale premie op omdat ik beneden de belastingvrije voet zit met dat pensioen.
Ik betaal een paar EURO solidariteitspremie over dat pensioen.
Ik moet echter wel aangifte doen in België ik zit nu op de uitslag van 2019 te wachten.

Maar als je ook nog de sociale premies moet betalen in België ook al zitten ze ingekapseld in de belasting schijven dan blijf je ook het recht er op houden lijkt mij.
Verder moet je ook nog navragen bij je bank of dat deze een buitenlands adres aanvaarden, bij ons in Nederland doet de ABN AMRO dat niet.
Want als dat het geval is moet je ook nog van bank veranderen.

Ik zou in België een belasting consulent zoeken die met dit soort zaken goed op de hoogte is.

succes

Johan

Bjorna145

En dan was ik dit nog vergeten, een woonplaats verklaring of te wel een declaration of residence kun je bij de barangay halen hier een voorbleeld https://aboutphilippines.org/files/Barangay-Clearance-certificate.pdf of bij de Belgiesche Ambassade maar dan betaal je wel wat.
Ik weet niet of dat de belgiesche belastingdienst dit accepteerd, bij ons in Nederland moet het het van de BIR afkomen.

Maar als je op "declaration of residency BIR" googled kom je genoeg tegen.

succes

Johan

Antonio

Hi Johan zoals Luke al aan gaf, ben ik de vraagsteller.... Dus het verhaal is op mij van toepassing. Dus ik ga e.e.a. proberen te regelen bij de BIR.

Citaat van: Bjorna145 op woensdag  9 juni 2021, 02:09:30
....
Maar als je ook nog de sociale premies moet betalen in Belgie ook al zitten ze ingekapsels in de belasting schijven dan blijf je ook het recht er op houden lijkt mij.
Verder moet je ook nog navragen bij je bank of dat deze een buitenlands adres aanvaarden, bij ons in Nederland doet de ABN AMRO dat niet.
Want als dat het geval is moet je ook nog van bank veranderen.
...

Ik heb weliswaar een ING bank rekening in NL, maar wil dat eigenlijk zo laten. Het adres in Nl wordt wel een probleempje, eens kijken hoe dat op te lossen is.
Verder hebben we een bank rekening in de PH bij de Securitybank (en volgens mij bij nog een paar andere banken) dus die kan ik gebruiken voor het pensioen, denk ik ..
Beter een muisarm dan een apestaartje...